K čemu je MBTI vhodná?

MBTI typologie, vycházející z psychologie C. G. Junga, jejímiž autorkami jsou I. Meyersová a K. Briggsová, je jeden z nejznámějších a nejuznávanějších indikátorů osobnostních stylů a s velkým úspěchem je uplatňován právě v pracovním prostředí. Podle MBTI typologie se lidé od sebe vzájemně liší podle toho, kde čerpají energii, jak přijímají a třídí informace, jak se rozhodují a jak si organizují život. MBTI typologie je vhodným nástrojem mapování týmů, zejména jako metoda první volby. Je tomu tak proto, že MBTI je tzv. „nepatologická“ vysvětluje možné rizika komunikace a spolupráce na základě přirozených typologických odlišností mezi členy týmu a nepoukazuje na nikoho jako na viníka.

MBTI workshop je jedním z nejčastějších nástrojů, se kterým se můžete setkat na našich teambuildingových programech.

Jak kurz či workshop probíhá?

MBTI workshop je vysoce interaktivní. Každý člen týmu zařadí do jednoho z 16 osobnostních typů. To lze jak během samostatného školení nebo teambuildingové akce tak v předstihu online na našich stránkách. Každý typ je popsán se svými silnými i slabými stránkami. Klíčové je sestavení a zobrazení (na flipchart) typologického diagramu týmu. Poté probíhá facilitovaná diskuse nad týmovým diagramem - jsou  hledány odpovědi na otázky týkající se pracovní oblasti, formulována doporučení směřována k rozvoji komunikace a spolupráce v týmu, a to v rámci celého týmu, určitých dvojic či podskupinek. Například: Jak spolu komunikujeme (my dva, tři kolegové.., my všichni a vedoucí týmu atd..)? Čím se navzájem rozčilujeme? Proč mezi námi vznikají spory? V čem si nerozumíme? Proč mě určitá pracovní činnost baví a jiná vyčerpává? Co z toho vyplývá pro firmu jako celek?

Cílem kurzu je hlubší porozumění typologickým odlišnostem jednotlivců a hledání možností, jak tyto odlišnosti využít pro uvolnění týmového potenciálu a zvýšení efektivity spolupráce.

Workshop je možné rozdělit na dva bloky. V první části se účastníci seznámí s jednotlivými dimenzemi MBTI typologie a ověří si svůj vlastní MBTI typ. Ve druhé části se pracuje s týmovým diagramem.

Rozvojové programy navazující na MBTI workshop

arrow Podrobnější diagnostika klíčových členů týmu se zaměřením na popis potenciálu a skladbu týmových rolí.

arrow Individuální, motivačně zaměřený koučink klíčových členů týmu, cílem kterého by bylo hlubší pochopení výstupů MBTI workshopu a ztotožnění se s rozvojovými cíli.

Naše reference

Fakultní nemocnice Olomouc

Kde se nám líbilo

Rodinný hotel Mlýn Velehrad **** nabízí ubytování na poutním Velehradě nedaleko Uherského Hradiště.

Andra training

Jeremenkova 54/3,

Olomouc 779 00

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 777 698 184

http://www.andra.cz

Scroll to top