Speciální program zážitkového vzdělávání, který využívá vyváženou kombinaci psychodiagnostických metod, modelových situací outdoorového i indoorového charakteru a na ně navazujících rozborů podněcujících sebereflexi.

Koncepce development centre

Mezi nejčastěji využívané modelové situace patří komunikační, strategické, sebepoznávací i adrenalinové aktivity, vyžadující uplatnění různorodých kompetencí všech členů týmu (odvaha, ochota ke spolupráci, intelektová zdatnost, kreativita, empatie, motorická obratnost atd.). Po většině modelových situací následuje rozbor, tzv. zpětná vazba, jejíž cílem je zpětné zhodnocení průběhu aktivit, uvědomění si rezerv jednotlivců i celého týmu. Outdoorové modelové situace se v programu střídají s psychodiagnostickými metodami, které mají potvrdit výstupy z modelových situací. Kromě obvykle užívaných standardizovaných sebeposuzovacích dotazníků využíváme i projektivní psychodiagnostiku, která minimalizuje vliv sebestylizace posuzovaného. Některé prvky development centre se objevují také při teambuildingových programech.

Výstupy development centre

Účastníci programu jsou systematicky pozorováni a hodnoceni v situacích různého zaměření několika nezávislými hodnotiteli, tak, aby výsledné individuální výstupy byly co nejobjektivnější. Pozorování a hodnocení se zaměřuje na kompetence a formy chování, které považuje za klíčové zadavatel programu. Hodnocení probíhá jednak strukturovanou formou - tj. systematickým pozorováním a hodnocením vybraných kompetencí pomocí škálovacích formulářů, jednak formou nestrukturovanou, tj. kvalitativní analýzou veškerého pozorovatelného chování. Při zpracovávání a předávání výsledků development centra jsou respektovány etické normy.

Program je vhodný pro skupinu 5 - 10 osob.

Cíle development centre

arrow zmapování rozvojového potenciálu jednotlivých účastníků

arrow zdůraznění silných stránek osobnosti

arrow zmapování osobních rezerv jednotlivých účastníků

arrow doporučení pro tvorbu individuálních rozvojových plánů

arrow doporučení dalších možností vzdělávání

arrow rozvoj sebereflexe účastníků

arrow posílení vzájemné týmové spolupráce, rozvoj komunikace a důvěry v týmu

arrow řešení, příp. prevence problémových situací uvnitř týmu

arrow prevence syndromu vyhoření

Naše reference

"Myslím, že všichni zaměstnanci byli moc spokojeni a dokonce mě odměnili osobním poděkováním, takže já také děkuji za profesionální práci. :-)"

Mgr. Ivana Kovaříková, Ph.D.
ParaCENTRUM Fenix

Kde se nám líbilo

Dvorská bouda nabízí ubytování spíše turistického charakteru, ale může se pyšnit skvělou lokalitou téměř na hlavním krkonošském hřebenu a příjemným personálem. 

Andra training

Jeremenkova 54/3,

Olomouc 779 00

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 777 698 184

http://www.andra.cz

Scroll to top