Dva pojmy, které se v praxi často zaměňují, přestože označují dva velmi rozdílné světy. Nelze přitom jednoduše předpokládat, že tým je výkonnější forma pracovní skupiny nebo snad naopak. Pokud ale máte dát lidi dohromady, měli byste zvážit úroveň zapojení jednotlivců a podle toho se rozhodnout, jakou formu spolupráce zvolíte. A pokud je to tým, může Vám jej pomoci vybudovat třeba právě teambuilding. V tomto článku odkryjeme několik rozdílů, které by Vám mohly usnadnit rozhodování.

Kdo nese odpovědnost?

Prvním rozdílem, který je třeba zvážit, je míra odpovědnosti za celkový výkon. Ve skupině je každý její člen odpovědný pouze sám za sebe, respektive za tu část celkového výkonu, kterou sám přispívá. Děje se tak v relativní izolaci -  nemusí se starat o výkon ostatních členů skupiny. Každý člen skupiny tak může říct: „udělal jsem to nejlepší, co jsem mohl – není to moje chyba.“ Členové skupiny vnímají své spojení pouze jako administrativní ulehčení.

V týmu všichni chápou, důležitost vzájemného propojení. Uvědomují si, že je to kvalita jejich společného výkonu, která určuje, zda bude tým úspěšný či ne. Každý jedinec ví, že je závislý na výkonech ostatních, což znamená, že členové týmu mají zájem si vzájemně pomáhat. Sdílená odpovědnost vede také k aktivnějšímu hledání (a korekci) možných chyb.

Rozdíly v chování

Členové týmu svůj vlastní individuální úspěch odvozují od celkového výkonu skupiny. Mají mnohem větší motivaci pomáhat a podporovat ty členy týmu, jejichž výkon není z jakéhokoliv důvodu dostatečný. Členové týmu si při poskytování pomoci důvěřují.

Pro člena skupiny však jeho postavení a odměna záleží čistě na jeho individuálním výkonu. Zjednodušeně řečeno, pokud věnuje svůj čas nebo jiné zdroje dalšímu členu skupiny, nemá z toho žádný prospěch. Pokud ho jeho úsilí odvádí od vlastního výkonu, může to pro něj mít dokonce negativní důsledky. Přijímání případné pomoci od jiného člena skupiny může být také doprovázeno pochybnostmi nad jeho motivy.

Kreativita a zapojení

Členové skupiny dělají spíše to, co se jim řekne. V týmu je mnohem častější debata nad způsobem řešení. Stejně tak kreativita a hledání nových řešení nejsou ve skupině příliš podporovány, zatímco v týmu je na nich často postaveno přímo dosahování výsledků.

Řešení konfliktů

Členové skupiny jsou vzájemně mnohem méně sdílní a otevření, proto je mezi nimi také menší míra porozumění. Pokud dojde ke konfliktu, nedokáží jej efektivně řešit a spoléhají na zásah vyšší autority. V týmu jsou lidé mnohem otevřenější a snaží se pochopit stanoviska druhé strany. Případný konflikt berou členové týmu jako nedílnou součást mezilidských vztahů, v lepším případě i jako příležitost generující nové myšlenky a přístupy. Konflikt dokáží řešit rychleji a efektivněji.

Schopnosti jednotlivců

Sestavit skupinu je většinou mnohem jednodušší než tým. Skupinu mohou představovat všichni účetní v místnosti, můžeme ji dále dělit třeba podle pohlaví nebo množství zkušeností apod. Sestavit skupinu na základě nějakého společného jmenovatele není složité. Dynamika takové skupiny se však může velmi lišit – od velmi přátelských vztahů až po zcela vyhrocené prostředí.

Sestavit tým může být naopak velmi složité. Členové týmu jsou často vybíráni nejenom pro své schopnosti a dovednosti, ale zároveň tak, aby se vzájemně doplňovali. Dynamika týmu je podstatně složitější, lze s ní však také lépe pracovat. Ostatně proto také existují firmy, které se zabývají teambuildingem.

Sdílet na FacebookSdílet na Google PlusSdílet na TwitterSdílet na LinkedIn

Naše reference

NextiraOne Czech s.r.o.

Andra training

Jeremenkova 54/3,

Olomouc 779 00

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 777 698 184

http://www.andra.cz

Scroll to top