Aneb, jak zažité vzorce ovlivňují naše myšlení

Pro jednu z posledních loňských akcí jsme připravili sadu dárků opatřených iniciálami obdarovaného. Písmena jsme stylizovali do obrazců připomínající předměty či zvířata, mající něco do činění s obdarovávaným. Přestože nám připadalo, že tyto tvary jsou relativně dobře čitelné, byli jsme překvapeni, že většina lidí stále pevně vnímala dvě písmena v nezvyklé poloze a rozeznat jiný tvar či zvíře jim dělalo problém. Vysvětlení je přitom relativně snadné - lidský mozek si totiž pomocí naučených vzorů usnadňuje a zrychluje práci. Bohužel ale také platí - čím používanější vzor, tím hůře se jej mozek vzdává.

V tuto chvíli Vaše oči sledují bílou stránku posetou černými znaky. Vaše mysl rozeznává a transformuje tyto znaky do vzorců, kterým říkáme slova a věty. Tyto vzorce vytvořila naše mysl ve chvíli, kdy jsme se naučili mluvit a psát.

Tyto vzorce jsou tak pevně uchyceny v našem mozku, že už černé znaky nedokážeme vnímat jinak, než jako písmena, slova a věty. Podívejte se ještě jednou na nadpis a pokuste se nevnímat slova či písmena, ale černé tvary na bílém podkladu – pokuste se získat originální vjem, kterým jste tyto tvary vnímali, když Vám byly dva roky. Zjistíte, že je to prakticky nemožné, protože tyto slovní vzorce jsou příliš pevně uloženy ve Vašem mozku.

Hlavní důvod, proč naše mysl funguje tímto způsobem, je používání vytvořených vzorců k zjednodušení zpracování komplexních dat. Při počítání 6 x 6 se nám vybaví automaticky 36 bez vědomého úsilí a nepamatujeme si ani žádný proces počítání této odpovědi.

 

Následující určitě větě porozumíte:

V této větě žádná slovesa.

Jednoduše rozumíte, přestože ve větě chybí sloveso „nejsou“. A opět, váš mozek díky známému myšlenkovému vzorci rozezná, co chybí a automaticky prázdné místo vyplní. Rozpoznávání zažitých vzorců nám slouží k zjednodušení při zpracovávání velkého množství informací, které proudí do našeho mozku a tím k rychlé reakci na naše okolí.

Podívejte se na obrázek

 

 

Podívejte se na obrázek.

Nejsou zde žádné trojúhelníky nebo kruhy, přesto je jasně vidíte. Opět se jedná zažitý vzorec vnímání, mozek rozezná, co chybí a prázdná místa doplní.

Zamyslete se nad těmito dvěma větami

Kulaté čtverce kradou čestně.

Kulaté čestně čtverce kradou.

 

V obou větách jsou stejná slova a obě jsou nesmyslné. U první věty je nám to však jasné prakticky okamžitě, protože její slovosled odpovídá zažitým vzorcům. Je tak ihned zřejmé, že čtverce nejsou kulaté, nemohou krást a krást se nedá čestně. Druhá věta zní podivně, váháme a než se rozhodneme, musíme se nad významem zamyslet. Je to dáno tím, že druhá věta neodpovídá žádným zažitým vzorcům v našem mozku, což nás ve skutečnosti nutí přemýšlet a celý proces se tak významně zpomalí.

Po přečtení následujících slov zvažte, co se stalo

Zloděj……………bezstarostnost……………vězení

 

Pouhá tři slova aktivují ve vašem mozku zažitý myšlenkový vzorec, který slova spojují do příběhu o zloději, který díky své bezstarostnosti skončil ve vězení.

Dnes je známo, že vytváření skupin a kategorizace patří mezi nejzákladnější (nejprimitivnější) psychologické procesy. Myšlení je proces zařazování nových situací do již existujících přihrádek ve vaší mysli. Každou novou situaci se mozek snaží nejdříve zařadit do přihrádky a vznik nových kategorií je podstatně složitější. Navíc přitom platí, že každá situace může být zařazena jen do jedné přihrádky. Proto struktura zloděj, bezstarostnost a vězení bude okamžitě zpracována podle vzorce, bezstarostný zloděj skončil ve vězení. Vaše mysl vám nenabídne další možná vysvětlení, jako: „Zloděj, který není bezstarostný, neskončí ve vězení.“ nebo „Zloděj se odnaučí bezstarostnosti ve vězení“ apod. Vaše mysl automaticky nezvažuje další alternativy, protože mozek netoleruje dvojznačnost.

Rubinovy vázy

 

Na známém příkladu Rubinovy vázy je vidět, jak obtížné, respektive nemožné, je pro mozek vnímat dvojznačnost. Na obrázku jsou dva obličeje nebo váza. V jeden moment ale vidíte pouze obličeje či vázu. Je to dáno tím, že hranice, která je odděluje, je buď součástí jednoho, nebo druhého tvaru.

 

Londýnská policie používá při vyšetřování komplikovaných kriminálních případů zajímavý postup. Věří, že klíčem k úspěchu je u mnoha případů schopnost vidět věci z jiného úhlu pohledu. Trik spočívá v tom, že její vyšetřovatelé nejdříve rutinně projdou celou dokumentaci případu a na jednotlivé listy si dělají poznámky. O den či dva později, tuto dokumentaci zamíchají a přečtou si listy ve zcela náhodném pořadí. Tímto se vyhnou přemýšlení, které je podřízené toku událostí, tedy jak jeden krok následuje za druhým. Každá část dokumentu se tak stává samostatným článkem mozaiky. Díky tomu se jim často podaří objevit něco nového, něco co předtím přehlédli.

 

Petořžse tnteo txet nobeuhasje žnádá zámná svola, doákžetoe ho bez víštěch pmrélboů psíčeřt. Je to dnáo tím, že kždaé svolo má v mzoku své vlstaní mtsío. Slvoa, kretá čette, mzeok nkesáldá z jteondvilých pmíesn, jkao v dboě, kdy jtse se uliči čsít, ale ktegaroijuze je polde ckeolcvé pbodoy, ve kerté je ndjeůleětižšjí pnrví a psolndeí pmísneo.

Experiment

Následují tři příklady, na kterých si můžete vyzkoušet, jak mohou myšlenkové vzory řídit naše uvažování. Zkuste prosím odpovědět na všechny tři předtím, než přejdete k odpovědím.

Posouvejte text pomalu a řiďte se dalšími instrukcemi. Matematické příklady počítejte z hlavy, jak nejrychleji dokážete. Odpověď řekněte pro jistotu nahlas.

 

První příklad. Všechny instrukce se pokuste splnit co nejrychleji!

 

 

Kolik je:

 

 

2+2?

 

 

4+4?

 

 

8+8?

 

 

16+16?

 

 

 

Rychle! Zvolte číslo mezi 12 a 5.

 

 

 

Máte to? Než se podíváte na odpověď, udělejte ještě oba následující příklady.

 

 

Druhý příklad. Řiďte se opět instrukcemi, odpovídejte postupně na otázky a snažte se o co nejrychlejší odpověď. Nepostupujte příliš rychle, aby Vám neunikly důležité detaily….

 

Kolik je:

2+5

 

 

 

 

3+4

 

 

 

 

4+3

 

 

 

 

5+2

 

 

 

 

6+1

 

 

 

Opakujte slovo 7 následující deset vteřin, jak nejrychleji dokážete.

 

 

 

....................................................................................

 

 

 

Rychle!!! Vyslovte název zeleniny.

 

 

 

Poslední příklad: Opět se snažte o co nejvyšší rychlost. Nepřeskakujte příklady, vždy počítejte jen následující! Příklady počítejte z hlavy.

Start!:

Kolik je:

 

 

15 + 6

 

 

 

 

3 + 56

 

 

 

 

89 + 2

 

 

 

 

12 + 53

 

 

 

 

75 + 26

 

 

 

 

25 + 52

 

 

 

 

63 + 32

 

 

 

 

 

Ano, počítání je těžká práce, ale musíte vydržet!

Rychle, ještě jeden!

 

 

 

 

 

123 + 5

RYCHLE! VYBERTE PRACOVNÍ NÁSTROJ A BARVU!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cca 90% populace odpovídá následujícím způsobem: 

Pokus 1: odpověď je 7

Pokus 2: odpověď je „mrkev“

Pokus 3: odpověď je červené kladivo

Sdílet na FacebookSdílet na Google PlusSdílet na TwitterSdílet na LinkedIn

Naše reference

MERKUCIO s.r.o.

Andra training

Jeremenkova 54/3,

Olomouc 779 00

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 777 698 184

http://www.andra.cz

Scroll to top