Jméno Leonarda da Vinciho je synonymem pro kreativitu. On sám pro stimulaci své kreativity používal řadu technik (které sám vymyslel). Byl prvním kreativním myslitelem, který mluvil a psal o nutnosti zařadit náhodné či bezděčné události do vlastních myšlenek s cílem vytvořit zcela nové pohledy na problém. Skoro omluvně, ačkoliv jemu se to zdálo jasné, radil lidem, jak hledat vzorce či obrazy ve zdech, mracích nebo třeba v chodníku, po kterém zrovna kráčíte, a tyto podněty potom propojit s vašimi úvahami. Leonardo da Vinci si naštěstí dělal poznámky o tom, jak ke svým kreativním nápadům dospěl. Pravda, abychom je přečetli, potřebujeme zrcátko, protože své úvahy zapisoval svým vynálezem, zrcadlovým písmem. Byl to jeho způsob ochrany před zvídavým okolím.

Leonardo předpokládal, že inspiraci pro jedinečné nápady lze najít propojením úvah nad problémem s pohledem na libovolný objekt. Upřeně hleděl na skvrny na zdi, popel v ohništi, tvary mraků nebo vzory vytvořené v bahně či podobných místech. A představoval si, že vidí stromy, bitvy, krajiny, postavy v pohybu apod. Potom tyto představy či události spojil s tím, na čem zrovna pracoval. Da Vinci někdy dokonce házel na zeď houbu naplněnou barvami, aby mohl následně pracovat s vytvořenými skvrnami.

PRVNÍ EXPERIMENT

Podívejte se na obrázek. Na chvíli si představte, že jste Leonardo a díváte se na skvrny na zdi. Co vám skvrny připomínají?

Nejedná se o nic víc, než o náhodný shluk nepravidelných tvarů, které nic nepředstavují. Přesto mnoho lidí ve shluku vidí třeba postavu na koni. Nyní si představte, že stejně jako da Vinci přemýšlíte zrovna nad novým způsobem přepravy lidí. Vidíte tvary připomínající jezdce na koni, zároveň vám mohou tvary ve spodní polovině obrázku připomenout kola. Nyní to vypadá jako jezdec na koni s koly. Propojením těchto představ mohl Leonardo dojít k představě zařízení na dvou kolech, které spojuje místo koně rám…a je tu bicykl, jeden z vynálezů Leonarda da Vinci.

Pokud si představíte dva nesouvisející objekty, vaše představivost se bude snažit zaplnit vzniklé mezery a zformovat celek, který bude dávat smysl. Představte si pantomimický výjev ztvárňující muže se psem na vycházce. Mimova ruka je natažená, jakoby držela napnuté vodítko. Jakmile s ní začne mim trhat dopředu a zpět, „vidíte“ psa, který se snaží dostat na místa mimo dosah vodítka. Pes a vodítko se tak stávají těmi nejreálnějšími součástmi pantomimické scény, přestože tu ve skutečnosti žádné vodítko ani pes není. Stejným způsobem, když spojíte zkoumané téma a něco zcela nesouvisejícího, vaše představivost vyplní mezery a vzniknou nové myšlenky. Je to právě tato automatická schopnost vašeho mozku vyplňovat vzniklé mezery, která může umožnit vznik nepředvídatelných nápadů.

Originální myšlenky vznikají spojováním prvků z rozdílných oblastí tak, aby vzniklo něco nového. Například tradiční kočující cirkus postupně upadá v zapomnění a každý rok je menší pravděpodobnost, že jeho stan ve vašem městě uvidíte. Skupina mladých pouličních umělců (klauni, žongléři, mimové apod.) se rozhodli uspořádat v Qubecu festival, kde by si mohli vyměňovat nápady a prezentovat nové talenty. Cílem bylo nějakým způsobem oživit klasický cirkus a nějak ho modernizovat. Společně s umělci tento festival přitáhl spisovatele, scénáristy, zpěváky, skladatele, textaře i herce. Tyto rozličné profese a talenty měly jen málo společného s tím, co by se dalo očekávat od klasického cirkusu.

Tato nesourodost vedla k produkci nových nápadů a myšlenek, jak tradiční cirkus inovovat. Posledním společným nápadem účastníků festivalu bylo vytvořit kombinaci všech těchto rozdílných talentů a objevit se jako společný projekt pod jednou střechou, respektive plachtou, jako tradiční cirkus. Samotné slovo cirkus se umělci rozhodli ponechat, ale chtěli změnit jeho koncept. Spojili cirkusové prvky s pouličním uměním i divadlem a představili divadelní show s originální hudbou i příběhem a cirkusovou atmosférou. Cirque du Soleil za dobu své existence představil několik rozdílných tematických show, se kterými se proslavil v celém světě.

 TECHNIKA NÁHODNÝCH SLOV

Tato technika slouží jako prostředek generování různých myšlenek použitím náhodných slov. Představte si kámen, který hodíte na klidnou vodní hladinu. Do stran se rychle rozeběhnou vlnky. Kámen vytlačí molekuly vody, které vzápětí narazí do okolních molekul, čímž vznikne vlna. Samotná vlna sice vznikne díky nárazu kamene do vodní hladiny, ale podstatou vlny není ani kámen ani voda. Každá vlna má svou vlastní charakteristiku od chvíle kdy se objeví a rozeběhne některým směrem. Výsledkem je tak nový řetězec událostí, který žije svým vlastním životem nezávisle na vrženém kameni, který celou akci odstartoval. Vhozením kamene jste tak vytvořili něco, co předtím neexistovalo, vlnu.

Stejným způsobem, abyste získali nové nápady, potřebujete vytvořit nový řetězec ve vašich myšlenkách. Tak, aby se vaše myšlenky rozeběhly a produkovaly další a další v řetězci jako šířící se vlny. Technika náhodného slova poskytuje takřka nekonečný zdroj podnětů, které mohou reagovat s vašimi myšlenkami. Náhodná slova jsou jako kameny dopadající na vodní hladinu. Vytvářejí vlny asociací a spojení, z nichž některé vám mohou pomoci k převratnému nápadu.

 DRUHÝ EXPERIMENT

Naším cílem je vytvořit systém pro zaměstnance, který je bude motivovat a pomůže jim myslet kreativně. Tento pokus se reálně odehrál v jedné IT firmě. Použijeme techniku náhodného slova.

První krok

Zavřete oči a vyberte z knihy, slovníku, novin nebo třeba na internetu náhodné slovo. Můžete využít klidně i služeb specializovaných webových stránek nebo programů.

Namalujte obrázek vybraného slova, to abyste zapojili i pravou mozkovou hemisféru, a potom napište seznam charakteristik tohoto slova. Napište všechny asociace, které se vám se slovem vybaví. Při jednom z pokusů bylo náhodným slovem slovo „burza“. Některé z charakteristik byly:

-          Investice

-          Každý může investovat

-          Akcie jsou nahoru a dolů

-          Populární akcie přitahují mnoho investorů

-          Pohyby trhu se neustále sledují

-          Některé investice přinášejí pěkný zisk

-          Lidé probírají pohyb na burze s ostatními

-          Lidé neustále sledují trh

Druhý krok

Nyní spojte všechny charakteristiky s úkolem, na kterém právě pracujete. Právě vynuceným spojením mezi vzdálenými subjekty vzniknou nové kreativní myšlenky. Zkuste si pomoci otázkami, jako jsou: Jaká je podstata burzy? Investování? Jaké jsou další možnosti investování? Jak můžeme motivovat zaměstnance investovat čas a myslet kreativně?

-          Můžeme vybudovat systém kolem konceptu investování?

-          Jaké principy to zahrnuje? Mohu použít oba koncepty?

-          V čem je podobné investování na burze a tvorba kreativních nápadů? V čem jsou rozdíly?

-          Způsob, jakým funguje burza, je podobný řešení, které hledám v ….

-          V čem je podobný koncept investic a nápad, který by mi mohl pomoci vyřešit problém?

Třetí krok

Propojení burzy a zaměstnaneckého systému k motivaci a kreativitě může vést k nápadu vytvořit motivační systém založený na principech burzy.

Byla tak vytvořena firemní burza nápadů, která dostala i jméno – „Mutual Fun“ (vzájemná zábava). Kterýkoliv zaměstnanec může na burzu umístit nápad na novou technologii, nový trh, produkt, inovaci apod. S těmito nápady se pak obchoduje jako na burze, akcionáři je oceňují, vede se pod nimi diskuze, mají své vývoje cen atd.

Během několika dnů bylo na burze umístěno 55 obchodovatelných položek. Položky musí mít detailní popis a po zápisu se začínají se obchodovat na $10. Každý zaměstnanec dostal $10.000 na investice do těchto nápadů. Zároveň dostali zaměstnanci možnost nejenom nakoupit či prodat „akcie“ s nápady, ale také na nich dále pracovat jako dobrovolníci a tak svou investici zhodnocovat. Ceny nápadů tak začaly přesně kopírovat náladu ve společnosti, kterou společně tvořily všechny úrovně, od managementu až po recepci.

Výsledky tohoto postupu zcela překročily původní očekávání. Objevilo se hned několik nápadů, které dokázali zaměstnanci dále rozpracovat až do stadia jejich realizace. Jeden z největších úspěchů pak vyšel od administrativní pracovnice bez technického vzdělání, jejímž nápadem bylo použití stávajících postupů z IT oddělení (speciální algoritmus) ve vzdělávání studentů. Umístila na burzu nápad se jménem „hraj si a uč se“, ten rychle přitáhl pozornost inženýrů z IT oddělení, kteří jej hned začali dále rozvíjet.

Lidský mozek se nedokáže záměrně v jeden moment soustředit na dva oddělené objekty nebo myšlenky a bez ohledu na to, jak moc jsou rozdílné, mezi nimi vytváří spojení. Žádné dva vjemy tak nemohou zůstat ve vaší mysli oddělené, ačkoliv mohou být na první pohled zcela neslučitelné. Kombinace dvou odlišných subjektů, v tomto případě burzy a požadavku na zvýšení kreativity zaměstnanců, dalo vzniknout nové myšlence.

Zaujala Vás tato myšlenka a rádi byste tuto nebo mnoho jiných kreativních technik sami vyzkoušeli? Nezapomeňte se o tom zmínit, až budeme plánovat Váš příští teambuilding. Na vaše přání můžeme zařadit do programu kreativní techniky a podpořit tak týmový potenciál. Stejně tak lze na téma kreativity připravit samostatný moderovaný workshop zaměřený na konkrétní otázky ve vaší firmě. Pro teambuilding se zaměřením na rozvoj kreativity pro Vás máme připravenou legendu Da Vinci.

 

Sdílet na FacebookSdílet na Google PlusSdílet na TwitterSdílet na LinkedIn

Naše reference

Arboeko s.r.o.

Andra training

Jeremenkova 54/3,

Olomouc 779 00

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 777 698 184

http://www.andra.cz

Scroll to top